الکتروموتور بروک


الکتروموتور BROOK (یا الکتروموتور) یک ماشین الکتریکی است که انرژی الکتریکی را به

انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند.

بیشتر موتورها از طریق تعامل بین میدان مغناطیسی موتور و جریان الکتریکی در سیم

پیچی کار می کنند. این فعل و انفعال نیرویی (طبق قانون فارادی) نیروی گشتاوری ایجاد

می کند که به شفت موتور اعمال می شود.

موتور می تواند از منابع جریان مستقیم (DC) مانند باتری ها یا یکسو کننده ها یا

توسط منابع جریان متناوب (AC) مانند اینورترها، ژنراتورهای الکتریکی یا شبکه برق تغذیه

شود.

انواع مختلف الکتروموتور عبارت است از:موتورهای DC

موتورهای سنکرون

موتورهای القایی سه فاز ( موتور آسنکرون)

موتورهای القایی تک فاز (موتور آسنکرون)

سایر موتورهای خاص و فوق خاص (مانند موتور پله ای)الکتروموتور BROOK دلیل بوجود آمدن بسیاری از فناوری‌هاست. بدون موتور، ما هنوز در دوران توماس ادیسون زندگی می‌کردیم، زمانی که تنها هدف برق روشن کردن لامپ‌ها بود. موتور الکتریکی در اتومبیل ها، قطارها، تجهیزات برقی، فن ها، تهویه مطبوع، لوازم خانگی، دیسک درایوها و موارد دیگر یافت می شوند.برخی از ساعت های الکتریکی حتی از دینام های کوچک استفاده می کنند. انواع مختلفی از موتورها وجود دارد که برای اهداف مختلف ساخته شده اند.اصل اساسی عملکرد یک موتور الکتریکی، قانون القایی فارادی است. یعنی زمانی که یک جریان متناوب با یک میدان مغناطیسی متغیر تعامل دارد، نیرو ایجاد می‌شود.