الکتروموتور تک فاز بروک BROOK


عامل ایجاد چرخش در موتور‌های القایی سه فاز، ایجاد میدان دوار در داخل استاتور می‌باشد.

در صورتی که با عبور جریان AC تک فاز از یک سیم پیچ میدان ضربانی ایجاد می‌شود. در

واقع چگونگی القای ولتاژ در هادی‌های رتور و چرخش آن در موتور‌های سه فاز و تک فاز شبیه

یکدیگر است. از این رو به دلیل سادگی ساختمان موتور‌های القایی تک فاز، رتور همه آن‌ها را

از نوع قفسه سنجابی می‌سازند. در موتور‌های القایی هر چه اختلاف فاز جریان سیم پیچ اصلی

با سیم پیچ راه اندازبیشتر باشد, گشتاور راه اندازی بیشتر و میدان دوار ایجاد شده متقارن‌تر

است.

بیشترین گشتاور راه اندازی زمانی است که اختلاف فازجریان دو سیم پیچ 90 درجه باشد. در این حالت میدان دوار ایجاد شده کاملا متقارن می‌باشد. الکتروموتورهای تک فاز اغلب برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار می گیرد ساختمان الکتروموتورتک فاز با الکتروموتور سه فاز تقریبا یکسان هستند. تفاوت آنها در این می باشد که گاهی، در الکتروموتور تک فاز از کلید گریز از مرکز استفاده می شود که در سه فاز کاربرد ندارد.معمولا برای مصارف خانگی و نیمه صنعتی از الکتروموتورکوچک تک فاز که توان مصرفی آنها تا الکتروموتور 3 اسب بخار تک فاز می باشد استفاده می شود.اما در بعضی مواقع نیز از الکتروموتورهای با توان بالاتر نیز استفاده می شود. الکتروموتور تک فاز می تواند تک خازن یا دو خازن باشد که الکتروموتور دو خازن را رله ای می نامند.انواع الکتروموتور تک فازانواع الکتروموتور تک فاز به شرح زیر است:موتور‌های القایی تک فاز با فاز شکسته

موتور‌های القایی با خازن راه انداز

موتور القایی با خازن دائم کار

موتور‌های القایی دو خازنی ( خازن راه انداز و دائم کار)

موتور القایی قطب چاک دارموتور‌های القایی تک فاز با فاز شکسته:در این موتور‌ها برای ایجاد اختلاف فاز بین جریان سیم پیچ اصلی و راه انداز، نسبت مقاومت اهمی به القایی سیم پیچ راه انداز را بیشتر از سیم پیچ اصلی اختیار می‌کنند. یعنی امپدانس سیم پیچ راه انداز بیشتر خاصیت اهمی و امپدانس سیم پیچ اصلی بیشتر خاصیت سلفی دارد. بهترین راه افزایش نسبت مقاومت اهمی به مقاومت القایی، استفاده از سیم نازک‌تر در سیم پیچ می‌باشد.