عامل فروش الکتروموتور بروک BROOK


الکتروموتور بروک BROOK (یا الکتروموتور) یک ماشین الکتریکی است که انرژی الکتریکی

را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند.

بیشتر موتورها از طریق تعامل بین میدان مغناطیسی موتور و جریان الکتریکی در سیم

پیچی کار می کنند. این فعل و انفعال نیرویی (طبق قانون فارادی) نیروی گشتاوری ایجاد

می کند که به شفت موتور اعمال می شود.

موتور می تواند از منابع جریان مستقیم (DC) مانند باتری ها یا یکسو کننده ها یا

توسط منابع جریان متناوب (AC) مانند اینورترها، ژنراتورهای الکتریکی یا شبکه برق تغذیه

شود.

الکتروموتور بروک نوعی ماشین است که انرژی الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند. ایده کلی بر این اساس است که وقتی که یک هادی حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می گیرد نیرویی بر روی آن هادی حامل جریان از سوی میدان مغناطیسی اعمال می شود. اغلب موتورهای الکتریکی دوار هستند. اما موتور خطی هم وجود دارند.هر الکتروموتور دوار از دو بخش متحرک و محرک تشکیل شده است.که به بخش متحرک روتور و به بخش ثابت که معمولا درون موتور قرار دارد استاتور یا ایستانه نیز گفته میشود. در یک موتور الکتریکی، روتور به علت گشتاور ناشی از نیرویی ایجاد شده توسط میدان مغناطیسی در استاتور، به حول محور خود می چرخد. هر الکتروموتور بر اساس ساختارش توسط برق جریان مستقیم DC و یا جریان متناوب AC تغذیه می گردد.